Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Innotelli Oy (2682427-8)


REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Jukka Jokiniemi
jokiniemi@innojok.fi
+358 400 544 822


REKISTERIN NIMI

Innotellin asiakasrekisteri


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Innotellin verkkopalvelun käyttäjäksi tai Innotelli-huoneistohotellin asiakkaaksi.


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Innotellin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden majoittumisien arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Innotellin toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Innotellin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Innotellilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin.
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Innotellin asiakaspalveluun tai rekisterinhoitajalle.


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
•Henkilön etu- ja sukunimi
•Sähköpostiosoite
•Postiosoite
•Puhelinnumero
•Tiedot käsitellyistä tilauksista


TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta Innotellin ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Innotellin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia.
Rekisteri sijaitsee Innotellin salasanasuojatulla palvelimella.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.